איתור נזילה בניקוז המרפסת,שבירה והחלפת מערכת הניקוז ושיפורה.