התקנת צנרת מים פולירול,לאחר איתור נזילה במערכת צנרת המים,

בוצעה החלפת קו מים ראשי לבניין משותף.