הוספת ניקוז כפול בגג עליון של בניין.

הניקוז הכפול פותר שתי בעיות-מנקז את המים מעל יריעות האיטום ובמקרה של תקלה מנקז את המים אשר מצליחים לחדור מתחת ליריעות ובכך מאפשר למים הכלואים להגיע לצנרת הניקוז ולא לעמוד מתחת ליריעות האיטום ולגרום נזק גדול.

הוספת ניקוז כפול בגג עליון של בניין-פותר בעיות מי גשם

השאר תגובה